- Powiat Policki - http://policki.pl -

Przystąpienie do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach