Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Football Factory, z siedzibą w Przecławiu 93/6

14 sierpnia 2019

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pt. Turniej Piłki Nożnej „ Football Factory Cup o Puchar Wójta Gminy Kołbaskowo”

Oferta złożona przez ww. organizację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688). Zgodnie z art. 19a ust. 4 powołanej ustawy każdy,           w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia  oferty, o której mowa powyżej, tj. w terminie do dnia 21 sierpnia  2019 r. może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Uwagi należy zgłaszać ustnie lub pisemnie do Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 (II piętro, pokój nr 219), nr telefonu kontaktowego (91) 43 28 148 lub, adres poczty e-mail: kwiecien@policki.pl

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Football Factory

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email