- Powiat Policki - http://policki.pl -

Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,AMICUS” w Policach

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Warto pomagać”.

Oferta złożona przez ww. organizację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). Zgodnie z art. 19 a ust. 4 powołanej ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o której mowa powyżej, tj. do dnia 7 listopada 2019 r. może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Uwagi należy zgłaszać ustnie lub pisemnie do Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 (parter, pokój nr 20), nr telefonu kontaktowego (91) 43 28 143, adres poczty e-mail: michalak@policki.pl [1].

Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,AMICUS” w Policach [2]

Print Friendly, PDF & Email [3]