- Powiat Policki - http://policki.pl -

Oferta Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Policach

Oferta  realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pt. „Muzyka łączy pokolenia”.

Oferta złożona przez ww. organizację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688). Zgodnie z art. 19 a ust. 4 powołanej ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o której mowa powyżej, tj. do dnia 21 czerwca 2019 r. może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Uwagi należy zgłaszać ustnie lub pisemnie do Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 (parter, pokój nr 20), nr telefonu kontaktowego (91) 43 28 143, adres poczty e-mail: michalak@policki.pl [1].

Oferta Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku [2]

Print Friendly, PDF & Email [3]