Oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Policach

28 lutego 2019

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie promocji Powiatu Polickiego poprzez podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości kulturowej pt. „Misterium Męki Pańskiej”.

Oferta złożona przez ww. organizację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). Zgodnie z art. 19 a ust. 4 powołanej ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia  oferty, o której mowa powyżej, tj. do dnia 7 marca 2019 r. może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Uwagi należy zgłaszać ustnie lub pisemnie do Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 (parter, pokój nr 18),  nr telefonu kontaktowego (91) 43 28 139, adres poczty e-mail: pacholik@policki.pl

Oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Policach

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email