Oferta Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo

18 maja 2018

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „Noc Kupały”.

Oferta złożona przez ww. organizację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). Zgodnie z art. 19 a ust. 4 powołanej ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o której mowa powyżej, tj. do dnia 25 maja 2018 r. może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Uwagi należy zgłaszać ustnie lub pisemnie do Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 (parter, pokój nr 20), nr telefonu kontaktowego (91) 43 28 143, adres poczty e-mail: michalak@policki.pl.

Oferta – plik do pobrania

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email