- Powiat Policki - http://policki.pl -

Komunikat w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji