- Powiat Policki - http://policki.pl -

Komunikat w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu „Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 r.”