- Powiat Policki - http://policki.pl -

Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Policach ws. Regulaminu Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży