- Powiat Policki - http://policki.pl -

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

OGŁOSZENIE O KONKURSIE [1]

Print Friendly, PDF & Email [2]