- Powiat Policki - http://policki.pl -

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

OGŁOSZENIE [1]

Print Friendly, PDF & Email [2]