- Powiat Policki - http://policki.pl -

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

OGŁOSZENIE [1]

 

Print Friendly, PDF & Email [2]