- Powiat Policki - http://policki.pl -

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych