Oferta Klubu Sportowego „Werwa Szczecin”, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cedyńskiej 20/7

17 maja 2018

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pt. »II Mityng Triathlonowy „Nowe Warpno 2018«.

Oferta złożona przez ww. organizację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Zgodnie z art. 19a ust. 4 powołanej ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia  oferty, o której mowa powyżej, tj. w terminie do dnia 24 maja 2018 r. może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Uwagi należy zgłaszać ustnie lub pisemnie do Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 (II piętro, pokój nr 219),  nr telefonu kontaktowego (91) 43 28 148 lub, adres poczty e-mail: kwiecien@policki.pl

Oferta – plik do pobrania

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email