- Powiat Policki - http://policki.pl -

Komunikat Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych polegającego na kontynuacji realizacji inwestycji dotyczącej budowy lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego

Komunikat – plik do pobrania [1]

Print Friendly, PDF & Email [2]