- Powiat Policki - http://policki.pl -

Komunikat Zarządu Powiatu w Policach w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych