- Powiat Policki - http://policki.pl -

Komunikat Zarządu Powiatu w Policach w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Komunikat – plik do pobrania [1]

Print Friendly, PDF & Email [2]