Komunikat Zarządu Powiatu w Policach w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

2 marca 2018

Komunikat – plik do pobrania

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email