Komunikat Zarządu Powiatu w Policach w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

24 marca 2016

Drukuj Drukuj Email Email